DEMİR YOLU NAVLUN TALEP FORMU

DEMİR YOLU NAVLUN TALEP FORMU
Tehlikeli ve/veya Yanıcı mı?
Evet Hayır

İstiflenebilir mi?
Evet Hayır

Planlanan Yükleme Tarihi

Yükleme Şekli
Komple Parsiyel