LOJİSTİK KISALTMALAR

 

 BEAM

Tam genişlik - bir geminin enine olarak ölçülen en geniş yeridir.

BAF / BUNKER ADJUSTMENT FACTOR

Yakıt fiyatlarındaki artışı dengeleme ücreti.

CAF / CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR

İngiltere yüklemelerinde kur farkını ayarlamak için koyulan fark ücreti.

CLEAN ON BOARD

Yük temiz, hasarsız yüklenmiştir.

DEADWEIGHT CAPACITY

Geminin izin verilen azami çektiği suya kadar yüklenen yük, yakıt, su, stor (kumpanya gereçler) toplam ton ağırlığı, geminin ağırlık yönünden kaldırma kapasitesidir.

ETA / EXPECTED TIME OF ARRIVAL

Tahmini varış zamanı.

ETB / EXPECTED TIME OF BERTHING

Tahmini yanaşma zamanı.

FILO / FREE IN - LINER OUT

Yükleme masrafları kiracıya, tahliye masrafları donatana aittir.

FIFO / FREE IN – FREE OUT

Taşıyıcının geminin yükleme, boşaltma giderleri ile bir ilişkisi olmayacağı hususundaki koşul.

FIOS / FREE IN AND OUT STOW

İstif dahil taşıyıcının yükleme, boşaltma giderleri ile ilgisi olmamasıdır. Özellikle dökme yüklerde kullanılır.

FCL / FULL CONTAINER LOADED

Tek yükleyici / alıcı.

FCL / FCL

Tek yükleyici / alıcı.

FCL / LCL

Tek yükleyici, birden fazla alıcı.

IMDG Code

Muhteviyatında yanıcı,aşındırıcı,parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar ihtiva eden mal cinsleri için kullanılan kısaltmadır.

LENGHTOVERALL

Gemi teknesinin baş ve kıçtaki son noktaları arasında kalan mesafedir.

LINER TERMS

Yükleme ve boşaltma masrafları donatana aittir.

LINER IN

Yükleme masrafları donatana aittir.

LINER OUT

Boşaltma masrafları donatana aittir.

L / C NO

Akreditif numarası.

LINER SERVICE

Belirli limanlar arasında düzenli sefer yapan gemi.

LINER B/L

Kırkambar yüklemede belirli koşulları içine alan konşimento.

LILO / LINER IN - LINER OUT // LINER TERMS

Yükleme ve boşaltma giderleri armatör tarafından karşılanır.

LIFO / LINER IN – FREE OUT

Yüklemede masraflar gemi sahibine (donatan), tahliyede masraflar kiracıya ve alıcıya aittir.

LCL / LESS CONTAINER LOADED

Birden fazla yükleyici / alıcı.

LCL / FCL

Birden fazla yükleyici / tek alıcı.

LCL / LCL

Birden fazla yükleyici / birden fazla alıcı

ON BEHALF OF

Yükleyici adına başka birinin yüklemesi.

PRE CARRIAGE

Satıcının deposundan yükleme limanına kadar yapılan ön taşıma ücreti.

PRIMAJ

İhracat navlun bedelinden acentenin aldığı komisyondur olarak değişecektir.

PLACE OF RECEIPT

Yükün ilk yüklendiği yer.

PLACE OF DELIVERY

Yükün en son boşaltıldığı yer.

PORT OF LOADING

Yükün yüklendiği liman.

PORT OF DISCHARGE

Yükün son boşaltıldığı liman.

SEA FREIGHT

Deniz navlunu.

SHIPPER’S OWNED CONTAINER

Yükleyicinin kendi konteyneridir.

SHIPPER’S STOW, LOAD AND COUNT

Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır.

THC / TERMINAL HANDLING CHARGE

Limandaki konteyner elleçleme ücreti. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.