A.TR Dolaşım Belgesi nedir?

Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir. Yani, eşya AB üyesi ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelmez ise eşyaya 3. ülkelere uygulanan vergi oranları uygulanır. Bu belge, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, eşyanın Türkiye ve Toplulukta serbest dolaşımda olduğunu gösteren ve o eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlamaktadır.

A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin yürürlükteki mevzuat nedir?

 A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin hükümler 03.09.2002 tarihli ve 24865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4616 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” ile düzenlenmiştir.


 

Hangi ülkelere yapılan ihracatta A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir?
AB Gümrük Bölgesi Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Hollanda Krallığı Danimarka Krallığı, İrlanda Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Yunanistan Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İsveç Krallığı, Kıbrıs, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Malta’ dan oluşmaktadır. Bu ülkelerle aramızdaki ticarette tercihli tarife uygulanmasını teminen A.TR Dolaşım belgesi düzenlenmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir.
A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın KDV’den de muaf olmasını sağlar mı?

A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlamakta olup, eşyaya ait KDV tahsil edilmektedir. Bu durumda, KDV matrahı eşyanın CIF kıymetidir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi almak için nereye başvurulur?
A.TR Dolaşım Belgesi almak için TOBB’a bağlı Ticaret Odalarına başvurulmaktadır.
“Serbest Dolaşımdaki Eşya” nedir?

Tümüyle Türkiye veya Topluluk’ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır.

Günlük ve haftalık sürüş/dinlenme süreleri nelerdir?
Günlük çalışma süresi 9 saat, 2 haftada bir 10 saate çıkarılabilir. Haftalık ise 56 saat çalışma süresi vardır. 4.5 saatlik sürekli veya toplam sürüşün sonu öncesinde veya sonunda toplam 45 dakikalık mola verilmelidir. 45 dakikalık mola süresi ilki en az 15 dakika ve ikincisi en az 30 dakika olmak üzere 2’ye bölünebilir.

Son günlük veya haftalık dinlenmenin bitiminden başlamak üzere 24 saatlik süre içerisinde 11 saatlik dinlenme gereklidir. Herhangi iki haftalık dinlenme süreci arasında 3 defadan fazla olmamak şartıyla 9 saate düşürülebilir
AETR Konvansiyonu nedir? Üyeleri hangi ülkelerdir?

AETR Konvansiyonu, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması’dır. Karayoluyla uluslararası yolcu ve yük taşımacılığının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, karayolu trafiğinin güvenliğini artırmak, uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki çalışma koşullarını, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkeleriyle uyumlu hale getirmek ve düzenlemelere uyulmasını temin etmek üzere bazı önlemleri birlikte almak amacı ile hazırlanmıştır.

Söz konusu Konvansiyona taraf olan 51 ülke bulunmaktadır: “Almanya, Andora, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz, Danimarka, Finlandiya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsveç, İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Malta, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Lituanya, Letonya, Liechtenstein, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Norveç, Sırbistan, İsviçre, San Marino, Ermenistan

Sayısal takograf nedir, hangi araç ve koşullarda kullanımı zorunludur?
AETR Anlaşmasına göre 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren AB Üyesi olmayan AETR’ye taraf ülkelerde yeni tescil edilmiş taşıtlara dijital takograf zorunluluğu getirilmektedir. Dijital takograf uygulaması Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Mayıs 2006 tarihinden bu yana tescil edilmiş taşıtlarda bir zorunluluktur.

Analog takograflı araçların Sayısal takograf ile değişmesi ile ilgili bir uyarlama zorunluluğu yoktur. Düzenleme, 16 Haziran 2010 tarihinden sonra tescil edilen 3,5 ton ve daha fazla eşya taşımacılığı yapan araçlarla sürücü dahil olmak üzere 9 ve daha fazla yolcu taşıyan araçlara uygulanmaktadır.

Takograf kartları nasıl temin edilir?
AETR Anlaşmasına göre 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren AB Üyesi olmayan AETR’ye taraf ülkelerde yeni tescil edilmiş taşıtlara dijital takograf zorunluluğu getirilmektedir. Dijital takograf uygulaması Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Mayıs 2006 tarihinden bu yana tescil edilmiş taşıtlarda bir zorunluluktur.

Analog takograflı araçların Sayısal takograf ile değişmesi ile ilgili bir uyarlama zorunluluğu yoktur. Düzenleme, 16 Haziran 2010 tarihinden sonra tescil edilen 3,5 ton ve daha fazla eşya taşımacılığı yapan araçlarla sürücü dahil olmak üzere 9 ve daha fazla yolcu taşıyan araçlara uygulanmaktadır.

Uluslararası Eşya Taşımacılığı Yapmak İsteyen Firmalar Hangi Yetki Belgesini Alırlar?
C türü yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

C1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
C2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
C3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,
C yetki belgelerin yanı sıra aşağıdaki belgeler de mevcuttur:

L2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği
M3 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği
R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü
Yetki Belgeleri Nasıl Yenilenir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca, yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 60 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

61 inci gün ile 90 ıncı gün arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin yarısı olarak alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 61 inci gün ile 90 ıncı gün arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

Yurtdışına Çıkış Yapan Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Evraklar Nelerdir?
Römork Muayene Evrakı- TÜVTÜRK
Çekici Muayene Evrakı- TÜVTÜRK
Çekici Yol Değerlilik Testi- TÜVTÜRK
Römork Yol Değerlilik Testi- TÜVTÜRK
Çekici Yeşil Motor Evrakı- Üretici Firma
Römork Yeşil Motor Evrakı- Üretici Firma
Takograf Kalibrasyon Evrakı- Yetkili Servis
Yetki Belgesi – UDH Bakanlığı
Taşıt Belgesi- UDH Bakanlığı
Çekici Taşıt Kartı- UDH Bakanlığı
Römork Taşıt Kartı- UDH Bakanlığı
Ruhsat- Emniyet Genel Müdürlüğü
Beynelmilel Ruhsat- TURING
Ehliyet- Emniyet Genel Müdürlüğü
Beynelmilel Ehliyet- TURING
Uygunluk Belgesi ve Resimler- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Çekici Trafik Sigortası- Sigorta Firması
Römork Trafik Sigortası- Sigorta Firması
Çekici Kaskosu- Sigorta Firması
Römork Kaskosu- Sigorta Firması
Çekici Yeşil Kartı- Sigorta Firması
Güzergah Geçiş Belgeleri- Ticaret Odaları
KUBIS Formu- Ticaret Odaları
TIR Karnesi- Yüklenici Firma
Çekici Listesi- İhracatçı firma
CMR- Yüklenici firma
Yük Faturası- İhracatçı firma
A.TR Belgesi ile EUR.1 Belgesi Arasında Ne Fark Vardır?

A.TR Dolaşım Belgesi 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen bir belgedir. A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu gösteren bir belge olup eşyanın menşeini göstermez.EUR.1 Dolaşım Belgesi ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir.

Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Belgesi Ne İşe Yarar?
Menşe Şahadetnamesi, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurultuktan sonra Ticaret/Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.
Form A Belgesi ile Menşe Şahadetnamesi Arasında Fark Var Mıdır?

Evet. Form A Belgesi Genelleştirimiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir.Ancak menşe şahadetnamesi ise eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü gösteren bir belge olup herhangi bir şekilde indimli tarifeden faylanmayı sağlamaz.

TIR karnesi kullanmak için ne yapmam gerekir?

TIR karnesi kullanmak için ikamet ettiğiniz ülkenin Kefil kuruluşuna üye olmak ve TIR Sözleşmesi şartları uyarınca TIR sistemine kabul edilmeniz gerekmektedir.

 

TIR sözleşmesine taraf ülke ile TIR Sözleşmesini uygulayan ülke arasında fark var mıdır?
Evet. TIR sözleşmesine taraf ülke, TIR Sözleşmesini imzalayan ülkedir. TIR Sözleşmesini uygulayan ülke ise Sözleşmeye taraf, TIR karnesi veren ve garanti eden kuruluşa sahip ve Gümrük Makamları TIR işlemi yapabilen ülkedir.
TIR Karnesi kapsamında kaç ülkeden geçiş yapabilirim?
2 ülke ile 10 ülke arasında. 2 ülke arasındaki geçiş işlemi için 4 yapraklı bir TIR karnesi kullanılır. Ayrıca 6 yapraklı bir TIR karnesi ile 3, 14 yapraklı bir TIR karnesi ile 7 ve 20 yapraklı bir TIR karnesi ile 10 ülkeden geçiş yetkiniz vardır.

TIR işlemi tamamlandıktan sonra kullanılmış TIR karneleri ne yapılır?
TIR karneleri her zaman IRU'nun mülkiyetinde kalır. Varış Gümrüğünde Karne sonlandırıldığında, karne sahibi karneyi bağlı bulunduğu Oda'ya iade eder. Kefil Kuruluş bu karneleri kontrol edilmek ve arşivlenmek üzere IRU'ya gönderir.
Birden fazla Gümrükten eşya yüklenebilir ya da boşaltılabilir mi?
Evet. Yükleme ve boşaltma işlemleri toplamı 4'ü geçmeyecek şekilde eşyalar, birkaç gümrükten yüklenebilir ya da boşaltılabilir (kısmi boşaltma ya da yükleme)
Eğer seyahatin bir kısmı deniz veya tren yolunda geçiyorsa TIR karnesi muhteviyatı eşyalar nasıl denetlenir?

TIR karnesi kısmi deniz ve tren yolunu da içeren karayolu geçiş hareketlerinde kullanılabilir. Deniz veya tren yolu ile taşıma süresince TIR karnesi askıya alınır. TIR Karnesi özetleri yeniden karayolu ile taşımanın başladığı TIR geçiş işlemlerinin yapılabildiği ilk gümrükte kontrol edilir.
UBAK nedir? UBAK İzin belgesi hangi ülkelerde geçerlidir?
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (ECMT), 1 Ocak 1974 tarihinde yürürlüğe konmuştur.2006 yılında UBAK, Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) olarak değiştirilmiştir. UBAK belgesi, Sekretarya tarafından üye ülkelere tanınan kota dâhilinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bankalığımız tarafından belirli koşulları sağlayan firmalara her yılın başında tahsis edilen, beraberinde usule uygun olarak doldurulmuş bir seyir defteri olan, üye ülkeler arasında gerçekleştirilen taşımalarda kullanılan izin belgesidir. Bu belgeleri UBAK Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen kural ve usuller çerçevesinde kullanılmaktadır.

Üye ülkeler: Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Makedonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda,  İtalya, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Rusya Federasyonu, Sırbistan-Karadağ, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve Ukrayna.
UBAK İzin belgesi ile yapılan taşımalarda başka hangi evraklara ihtiyaç vardır?
a) Seyir Defteri            (Sadece UBAK belgesi ile yapılan taşımalarda)
b) UBAK Belgesi         (Sadece UBAK belgesi ile yapılan taşımalarda)
c) EURO III-IV-V Motorlu Araçların Egzost ve Gürültü Emisyonları ile Güvenlik Zorunluluklarına İlişkin Teknik Hükümlere Uygunluk Belgesi
d) Römork ve Yarı Römorkun Güvenlik Gerekliliklerine İlişkin Uygunluk Belgesi
e) Motorlu Taşıt ve Römork ya da Yarı- Römork için Yol Değerlilik Testi
f) Geçerli Araç Muayenesi
UBAK İzin belgesi hangi taşımalarda kullanılabilir?

UBAK İzin belgesi geçerli olduğu topraklar içerisinde, yükleme ve boşaltma noktaları arasında ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen gerekli evrakların aracın üzerinde bulunması şartıyla iki UBAK üyesi ülke arasında taşımacılığa izin vermektedir. Örneğin bir Türk aracı, firmasına o yıl tahsis edilmiş olan bir UBAK izin belgesi ile Türkiye’den aldığı bir yükü yine UBAK üyesi olan Romanya’ya varış ve transit geçilen ülkelerde başka bir geçiş belgesi ibraz etmeksizin taşıyabilmektedir.

Yine firmasına ait bir UBAK izin belgesi ile Romanya’da aldığı bir yükü başka bir geçiş belgesi ibraz etmeksizin Bulgaristan’a taşıyabilmektedir.
UBAK İzin belgesindeki istisnalar nelerdir?
UBAK üyesi ülkeler arasında “Avusturya, Macaristan, İtalya, Yunanistan ve Rusya” UBAK izi belgelerine kısıtlama getirmiştir. Ülkemize tahsis edilen UBAK izin belgelerinin ancak belirli bir kısmı bu kısıtlama getiren ülkelerde geçerlidir. Bu durumda ise, kısıtlaması olan bu 5 ülkeye her UBAK belgesi ile taşıma yapılamaz.

Şöyle ki, bir Türk nakliyecisi Avusturya geçerli bir UBAK izin belgesi ile Avusturya’ya ikili ve 3. ülke taşıması yapabilir, aynı zamanda eğer varış ülkesi Almanya ise Avusturya’yı Avusturya geçerli bu UBAK izin belgesi ile transit de geçebilir.

Ancak, eğer Türk nakliyecisinin aracında Avusturya geçersiz bir UBAK izin belgesi var ise, bu belge ile asla Avusturya’ya yük boşaltamaz ya da yük alamaz ( komple ya da parsiyel fark etmez). Varış ülkesi Almanya ise Avusturya geçersiz bir UBAK izin belgesi ile Avusturya’yı ya transit/tektip geçiş belgesi ibraz ederek ya da başka bir taşımacılık modu (Ro-La) ile transit geçebilir.
Geçiş belgesi nedir?
Geçiş belgesi, aramızda İkili Karayolu Anlaşması bulunan ülkeler ile bir yıl içerisinde yapılacak taşıma sayılarını belirleyen ve sefer sırasında aracın üzerinde bulunması gereken kıymetli evraklardan bir tanesidir. Geçiş belgeleri ülkeler ve taşıma şekillerine göre çeşitlilik gösterir. Her ülke ile geçiş belgesi kotamız ayrı olup evraklar da farklıdır.

Ülkemizde geçiş belgeleri C türü, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahibi firmaların “kamyon, kamyon-römork, çekici+yarı-römork  ve yarı-römorkları” için düzenlenir.

İstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi verilmez. Kara sınır kapılarımız olan komşu ülkelere yönelik 2’li taşımalarda; 3,5 ton ve üzeri araçlara, oto taşımaları ve özel donanımlı taşıtlara verilir.

Çeşitlerine göre:

a) İkili geçiş belgesi: İki ülke arasında yapılan bir taşımada varış ülkesinde ibraz edilmesi gereken belgedir.
b) Transit geçiş belgesi: Varış ülkesine gidişte güzergâh üzerinde transit geçilen her bir ülke için ibraz edilmesi gereken belgedir.
c) Üçüncü ülke belgesi: Aracın kayıt ülkesi haricinde bir ülkeden yük alıp yine kayıt ülkesi dışında başka bir ülkeye taşıması durumunda iki ülke için ibraz edilmesi gereken belgedir.
d) Dönüş Yükü belgesi:  Varış ülkesi dışında herhangi bir ülkeden alınan yük için ibraz edilmesi gereken belgedir.

Firmaların taşıma tip ve güzergâhlarına göre tahsis edilecek geçiş belgelerinin koşulları, her sene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan “Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi” ile belirlenmekte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgili Ticaret Odalarınca tahsisi yapılmaktadır.
UBAK ve geçiş belgeleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
a) UBAK İzin belgesinin yüklemenin başlangıç ve bitiş noktaları arasında araçta olması,
b) UBAK belgesinin geçerli olduğu ülkelere dikkat edilmesi,
c) UBAK izin belgesinin beraberindeki evrakların araçta olması,
d) UBAK seyir defterinin eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulmuş olması,
e) Taşımaya uygun geçiş belgesinin olması (ikili, transit,3. ülke),
f) Geçiş belgesinin doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş olması,
g) Çıkış yapmış olan araca geçiş belgesi tahsisi yapılmadığının dikkate alınması,
h) Süresi dolmuş UBAK ve geçiş belgeleri ile yurtdışına çıkış yapılmaması,
ı) UBAK izin belgesi icmal tablolarının zamanında Bankalığa iletilmesi,
i) İadesi zorunlu geçiş belgelerinin ilgili Ticaret Odalarına iade edilmesi.
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Nedir?
23 Mart 1948’de kurulan IRU (International Road Transport Union:Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği), 73 ülkeden 169 üyesiyle yerel ve küresel çapta faaliyet göstermektedir.

IRU ulusal dernekler aracılığıyla dünya genelinde karayolu taşımacılığı sektörünü temsil etmektedir. IRU otobüs işletmecilerinden, taksilere ve kamyonlara, büyük taşımacılık filolarından araç sahibi sürücülere kadar bir çok sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirmektedir. Karayolu taşımacılığını etkileyen kararların alındığı uluslararası platformlarda, sektörün çıkarlarını savunmaktadır. Yüksek mesleki standartların geliştirilmesi ve benimsenmesi, karayolu taşımacılığının güvenlik düzeyinin ve çevrenin korunmasına katkının  arttırılması, kişilerin ve malların hareketliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştiren IRU ayrıca, araçların çıkış yaptıkları sınır kapısında kontrol edildikten sonra varış noktasına kadar, yol boyunca geçiş yapılan diğer sınır kapılarında  başka kontrollerin yapılmasına ihtiyaç duyulmadan geçebilmelerine olanak sağlayan TIR sisteminin de uluslararası garantörü durumundadır.
Konşimento Nedir?
Yükün hangi durumda gemiye alındığını, yüklendiğini, hangi koşullar altında taşınacağını ve teslim edileceğini belirten kıymetli evraktır. Malların sahipliğini konteyner mühür numaraları ile birlikte gösteren, kimin adına tanzim ve ciro edildiği ve hangi mal için tanzim edilmişse hukuki olarak mal üzerindeki ve kanunlardan doğacak bütün hak ve sorumlulukların o şahsa ait olduğunu gösteren belgedir. Konşimento yüklemenin yapıldığını veya yapılacağını ispat eden belgedir. T.T.K. Md.1098 göre konşimentoda olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

 

Kaptanın adı ve soyadı,
 

Taşıyanın ad ve soyadı / Ticaret unvanı,
 

Geminin adı ve tabiiyeti,
 

Yükletenin adı ve soyadı / Ticaret unvanı,
 

Gönderilenin adı ve soyadı / Ticaret unvanı,
 

Yüklemenin yapılacağı liman,
 

Tahliyenin yapılacağı liman veya buna dair talimat alınacak yeri,
 

Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alınan malların;
  

Cinsi,
Ölçüsü,
Sayı, tartı veya adeti,
Markaları,
Haricen belli olan hal ve maliyeti,
  

Navluna ait şartlar,
 

Tanzim olunan nüshalar.

Gemi yetkilisi gemiye gönderilen yükleme ordinosuna, varsa yük hakkında gerekli gördüğü rezervleri, notları, yükleri ve ambalajı hakkındaki bilgileri yazarak bir kopyasını yük sahibine, diğer kopyasını da gemi sahibine verir. Gemi sahibi veya acentesi kendisine ulaşan ordinoya göre konşimento düzenleyerek, bunu yük sahibine teslim eder. "Not Negotiable" ibaresi olan konşimentolar hiçbir şekilde ciro edilemez, devredilemez.

Tesellüm Konşimentosu (Received Bill of Lading): Yükün gemiye teslim edilmesinin şart olmadığı durumlarda hazırlanır. Bu tür konşimentolar yük taşıyıcıya taşınmak üzere teslim edildiğinde hazırlanır. (Teslim Konşimentosu)

Yükleme Konşimentosu : Yükün ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh verildiği takdirde bu konşimento yükleme konşimentosu hükmünde olmaktadır.

Konşimento işlerinde bir anlaşmazlığa yer verilmemesi için, aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmek gerekir;
 

Evrakların ibrazı istendiği zaman, tam takım olarak takdim edilebilmeli.
 

Değişiklikler gemi işleticisinin veya acentesinin yetkili bir kişisi tarafından tasdik edilmiş olmalı.
 

Konşimentonun, belirli yükün ambalajının yetersiz olması nedeniyle yükün hasarlı olduğu hakkında bir şerhi taşıması halinde, temiz konşimento (Clean Bill of Lading) olmamasından dolayı finansal ödeme için banka tarafından kabul edilebilir olmalı.
 

Evrak "ONBOARD" (GEMİDE) ibaresi taşımalı.
 

"ONBOARD" şerhini taşıyan, fakat acentesi tarafından tarihlenmemiş, imzalanmamış ve/veya paraflanmamış olmamalı.
 

Konşimento, emre muharrer düzenlenmiş ise açık cirolu olmaması.
 

Akreditif şartları CF veya CIF kontratlarından bahsediyorsa konşimento, "FREIGHT PREPAID" (Navlun peşin ödenmiştir) ibaresini taşımalı.
 

Navlun ücreti faturaya dahil edilmişse, konşimento "FREIGHT PREPAID" ibaresi taşımalı.
 

Akreditif, konşimentonun doğrudan doğruya nama yazılı olması gerektiğini yazıyorsa, konşimento emre muharrer hazırlanmamalı.
 

Konşimento akreditifte son yükleme tarihi olarak belirtilen tarihten sonraki bir tarihi taşımamalı.
 

Konşimento yükleme tarihinden itibaren 21 gün içinde tevdi edilmeli.
 

Konşimentodaki malın detayı ordinodakinden farklı olmamalı.
 

Akreditifte gerekli olması nedeniyle, navlun miktarı muhakkak gösterilmeli.
 

Yükleme yazılı olandan farklı bir limanda yapılmış olmamalı.
 

Açık olarak resmi olmadığı halde, diğer çeşit konşimentolar ibraz edilmemeli, hazırlanmamalı.

Konşimentonun kaybolması durumunda armatör, alıcıdan banka teminat mektubu ister. Bunun sonucu olarak müşteriler teminat mektubu karşılığında, bankaya her 3 ayda bir faiz ödemek zorunda kalırlar. Türkiye'de genellikle 5 yılık teminatlar istenir.

Diğer bir çözüm ise mahkeme kararı ile kayıp ilanı çıkartmaktır. Böylece yeni konşimento çıkartılır. Fakat şahsi veya banka taahhüdü gerekebilir.
Yükleme Ordinosu Nedir?
Booking note ile bir ön anlaşmaya varan taraflar, yükün gemiye yüklenmesi için, bir yükleme ordinosunu yük sahibinin eline vermeden önce, kendisinden bir istek mektubu alır. 3 nüshadan oluşan yükleme ordinosunu (Mate's receipt) yükleyene verir ve malın yüklenmesini sağlar. Hazırlanan 3 nüsha;
 

Yük gemiye fiilen yüklendikten sonra gemi kaptanı veya ikinci kaptan tarafından imzalanıp, geminin mührü ile mühürlendikten sonra yükleyiciye iade edilir. Yükte ya da ambalajda bir hasar varsa ve/veya yükü ilgilendiren hususlar bu nüshaya yazılıp, imzalanır. Bu nüsha ile yükün fiilen gemiye hangi durumda yüklendiği ispat edildiğinden, acente buna istinaden konşimentoyu yükleyiciye verir.
 

Acente tarafından imzalanan bu nüsha gemide kalır. Gemi kaptanı taşıma veya boşaltma esnasında, acente tarafından düzenlenmiş diğer evrakı (manifesto, konşimento vb.) elindeki bu nüsha ile kontrol eder.
 

Bu nüsha acentenin nezdindeki gemi dosyasına konulmak üzere tanzim edilip, yükleyicinin yükleme talimatı ve konşimentonun alınıp/satılamaz nüshası ile birlikte dosyada saklanır.
Ardiye nedir, Neden oluşur?

Liman sahasını kullanan her aracın ödediği kiradır. Ardiye ücreti kullanılan süreye paralel olarak gittikçe artar. Dolu konteynerin ardiyesini müşteri, boş konteynerin ardiyesini acente öder. Dolu olan ihracat konteynerlerinden ilk 3 gün ardiye alınmaz. Ancak konteyner tahliye limanına indiği andan itibaren, ardiye ücreti de çalışmaya başlar. Ardiye, liman idaresi tarafından talep edilen bir ücrettir.

Freight Forwarder Faaliyet Alanları Nelerdir?
Uluslar arası ve dahili taşımacılık
İhracat-ithalat işlemleri ve gümrükleme
Taşıma türünün belirlenmesi ( kara / deniz / hava / demiryolu/ nehiryolu / boru hattı/ kombine taşımacılık )
Taşıma yönetimi ve taşıyıcı seçimi
Taşıma sözleşmesi ve kapsamının belirlenmesi
Taşıma belgeleri hazırlama
Uluslar arası yasal mevzuat ve uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti
Operasyon ve sevk yönetimi
Maliyet planlaması
Sigortalama
Depolama
Elleçleme
Ambalajlama, barkod ve etiketleme
Vergi mevzuat ve işlemleri
Pazarlama
Müşteri ilişkileri yönetimi
Banka işlemleri
Bilişim teknolojilerini kullanarak tüm üniteler arasında koordinasyon ve iletişimin sağlanması.
Freight Forwarder Nedir, temsilcisi kimdir?
Freight Forwarderlar; belli bir komisyon bedeli karşılığında yükün taşınması için araç, aracın taşıma yapabilmesi için de yük bulmakla uğraşan ve bu şekilde piyasada yer etmiş nakliye aracılarıdır. Ayrıca uluslararası malların gönderiminde kullanılan ticari evrakların düzenlenmesi de uzmanlık alanlarına girer. Türkiye’de freight forwarderlarutikad tarafından temsil edilmektedir
Konteyner nedir?
Uluslarası standartlara sahip taşımacılık sistemi içinde verimli, güvenli ve hasarsız bir şekilde malzeme taşıması için üretilmiş, yeniden kullanılabilir çelik kutu şeklinde yapılardır.
Denizyolu Taşımacılığı Türleri Nelerdir?
Tramp Taşımacılık. Yük olan iki liman arasında yapılan ve belirli bir tarih ya da zamanı olmayan bu taşımacılık da  esas olan yükün varlığıdır. Yer altı madenleri, ham petrol, kereste, kömür gibi taşınırken geminin tamamını ya da büyük bir kısmını dolduran maddelerin tek seferde taşınması için kullanılan bir taşıma şeklidir. Taşımanın gerçekleşmesi yükün varlığına bağlı olduğu için Tramp Taşımacılık da belirli bir navlundan bahsetmek kolay değildir. Bu nedenle armatörler gemilerini yük olma ihtimalinin daha çok olduğu alanlara yöneltmek isterler.

Layner Taşımacılık. Tramp taşımacılığın aksine yükün değil hizmetin esas olduğu bu türde gemilerin kalkış varış ve aktarma limanları önceden belirlenmiştir. Gemiler bu limanlara önceden belirlenen tarihlerde uğrar ve yükleme boşaltma işlemlerini gerçekleştirir. Bu taşımacılık tarife esaslı olduğundan malını taşıtacaklar planlamalarını bu duruma göre önceden yapar ve geminin limana geldiği tarihte yüklerini taşıyıcı firmaya vererek gideceği yere malının ulaşmasını sağlarlar. Layner taşımacılığın en güzel örneği konteyner ve Ro-Rotaşımalarıdır. Konteyner taşımacılığı daha geniş ve ayrıntılı bir konu olduğundan başka bir yazımda bu konuyu derinlemesine inceleyeceğim.
Bill Of Loading Çeşitleri Nelerdir?
1) Short Form Bill's Of Lading
Yukarıda belirtildiği üzere konşimento aynı zamanda bir taşıma sözleşmesidir doğal olarak taşıma şirketinin şartlarını içeren bu sözleşmenin tam metni konşimentoların arka yüzünde küçük puntolu harflerle matbu olarak yer alır. Bu sözleşmeler muhtelif uluslararası antlaşmalarla belirlenmiştir. Short form konşimentonun en belirgin özelliği
sözleşme metninin belgenin arka yüzünde yerelmasıdır. Arka yüzde yer alması gereken sözleşme metninin kaynağına on yüzde değinilmekle
yet inilmiştir bu özelliğinden dolayı bu tür konşimentoya
"Blank Back" (arkası bos) konşimento denir. Akreditifte aksine bir şart yoksa bankalar bu tür konşimentoları kabul eder.
2) Container Bills Of Lading
Konteynır, içine mal konularak kapatılan ve gümrükçe mühürlenen hafif metalden yapılma, dünya standartlarında belirlenmiş olcu ve tipleri olan büyük bir kutudur . Taşıma konteynırlarla yapılıyorsa buna uygun matbu formu bulunan konteynır konşimentosu düzenlenir malların gemi şirketince kontrol edilmesi söz konusu olmadığından konşimentodan mala ait ayrıntılar yükletenin beyanına göre yazılır. Bu hususu belirten ibare
"Shıpper's Load And Count" şeklindedir. Dolayısıyla konteynırlar ile sevkiyatı alıcı sadece güvendiği satıcılardan kabul etmelidir.
3) Liner Bill of Lading
Tarifeli sefer yapan gemilerle yapılan taşımacılıkta kullanılır. Tarifeli sefer yapan gemilerde kalkış/varış saatleri, uğrayacakları limanlar, yanaşacakları limanlara kadar her ayrıntı belirli ve düzenlidir. Ayrıca genellikle bir antlaşmaya taraf olduklarından bu antlaşmanın ortak hüküm ve kolaylıklarından yararlanırlar. Güvenli taşıma için tercih edilirler.
4) Through Bill of Lading
İki liman arasındaki denizden taşımanın uzantısında kara yolu ile taşıma da varsa (önce karayolu sonra denizyolu) ve tanzim edilen konşimento malın
bu tür aktarmalı taşımasını kapsıyorsa buna Through Bill of Lading (tek konşimento) denir. Benzer amaçlar için düzenlenen birleşik taşıma (Combıned Transport) konşimentoları da vardır. Fakat bunlar navlun komisyoncuları tarafından tanzim olunur ve taşıma süresince demir yolu olmayabilir oysa Through Bill of Lading'de mutlaka denizyolu parkuru bulunur ve belge gemi şirketi veya yetkili acentesi tarafından tanzim edilir.
5)Charter Party Bill of Lading
Yükleten, geminin tümünü veya bir bölümünü bir sefer için kiraladığında gemi şirketi ile Charter Party sözleşmesi yapar . Taşımanın ayrıntıları ve şarta bağlanan bazı riskler bu özel sözleşmeye tabıdır. 
Bu durumda düzenlenen konşimentoya "Subject To Charter Party" kaydı konulur. Sözleşme belirli bir sure için yapılırsa buna "Time Charter", belirli bir sefer için yapılıyorsa da buna "Trip Charter" sözleşmeleri denir. 
Bu tür konşimentoların bankalarca kabul edilmesi ancak akreditifte buna izin verilmesi şartıyla mümkündür. Hukuki nedenlerden dolayı bankalar bu tür konşimentoyu içeren vesaiki teminata almakta çekimser davranırlar, 
zira charter party navlun sözleşmeleri iki taraf arasında yapılan özel bir sözleşmedir. Bu nedenle genel esasların üzerinde olup, anlaşmazlık halinde öncelik taşırlar. Alıcı sözleşme ayrıntılarından haberi olmadığı için herhangi bir sorunda sözleşmenin bir maddesi alıcının aleyhine çalışabilir. Navlun ödenmediğinde gemi sahibinin mallara el koyma hakkı vardır.
6)Non-Negotiable Bill of Lading (Ciro Edilemez Konşimento)
Bazı durumlarda konşimentolar birkaç el değiştirebilir sonuçta konşimento geminin varışında alıcın eline gelmeyebilir varış limanında malın teslim işleminin gecikmeli olmamamsı için bazı denizcilik isletmelerince geliştirilen non-negotıable kullanılır. Bu belge doğrudan malın alıcısı adına düzenlenir. Ciro edilemez. Belge temsil ettiği malların alıcıya teslimi sorun yaratmaz.
7) Combined-Transport Bill of Lading(Birlesik Taşıma Konşimentosu)
Bu belge, birden fazla (Multimodal) taşıma aracı ile gerçekleştirilen ve taşıma sürecinde denizyolu bulunmasında şart olmayan bir taşımaya ait konşimentodur. Navlun komisyoncuları veya adına cto "Combined Trasport Operator" denen işletmecilerce düzenlenir. 
Normal deniz konşimentolarında görülen yükleme ve boşaltma limanlara ait boşluklar yerine, bu belgede teslim alma yeri (place of receipt) teslim etme yeri (place of delivery) haneleri görülür. Çünkü taşımanın özelliği itibariyle bu yerlerin liman olması gerekmez. Bu belgenin çift amaçlı kullanımı için "Combined Transport Or Port To Port Shıpment Bill of Lading" (Birleşik Taşıma Ve Limandan Limana Taşıma Konşimentosu) formu da mevcuttur. 
Formda her iki taşıma türü için kullanılmak üzere yükleme limanı, boşaltma limanı, teslim alma yeri ve teslim etme yeri haneleri bulunur. 
Belge limandan limana taşımayı kapsıyorsa deniz konşimentosu niteliğinde olacağından gemi şirketince düzenleceği tabiidir.
8) Tanker Bill of Lading (Tanker Konşimentosu)
Ham petrol, sıvı yakıt ve kimyevi maddelerin taşımasında kullanılan tankerler için düzenlenen konşimentolardır. 
Dökme/sıvı yükün taşıması nedeniyle, işin gereğine göre özel ibareler ve şartlar taşır.
9)2. Kaptan Makbuzu (Mate's Receipt)
Gemiye yüklenen mallara ait bir makbuzdan ibarettir. Malları temsil etmediği için mallar üzerinde tasarruf yetkisi vermez. Konşimento tanzimine kadar geçici bir belgedir. Yükleten bu belgeyi gemi acente sına ibraz ederek konşimento ile değiştirir. Aktarmasız taşımalarda aynı gruba dahil şirketler arasındaki alım-satım işlerinde konşimento yerine kullanılabilir.
IATA ne demektir?
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. Kurumun merkezi Kanada'nın Montreal şehrindedir.
IATA; emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba'da kurulmuştur. Kuruluşunda IATA'nın sadece 31 ülkeden 57 üyesi vardı. Şimdi ise dünya genelinde 140 ülkeden 270'in üzerinde üyeye sahiptir. Modern IATA, ilk uluslararası tarifeli uçuşun yapıldığı, 1919 yılında kurulan "International Air Traffic Association"un devamıdır.
FIATA nedir, amacı nedir?
İngilizce "International Federation of Freight Forwarders Associations" olarak bilinmektedir ve Türkçe'de Taşıma İşleri Komisyoncuları Demekleri Uluslararası Federasyonu anlamınagelmektedir.

FIATA, hükümet dışı teşkilat statüsüne sahip olup 150 ülkede yaklaşık 40,000 yük komisyoncusu ve lojistikfirmasını temsil etmektedir. FIATA, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey'de istişari statüye sahiptir.

Amaçlar ;

FlATA'nın temel amaçlan aşağıdaki gibidir

Dünyadaki taşıma işleri komisyonculuğu endüstrisini birleştirmek,

Ulaştırma ile ilgili uluslararası kuruluşların toplantılarına sektörü temsilen iştirak etmek ve sektörelçıkarları korumak ve tanıtmak,

Yayınlar, duyurular ve broşürler v.b. yoluyla taşıma işleri komisyoncularının hizmetlerini kamuoyuna,ticaret ve sanayi dünyasında duyurmak,

Tek tip dokümanlar ve standart ticaret koşulları yaratarak taşıma işleri komisyoncuları tarafından verilenhizmetlerin kalitesini iyileştirmek,

Taşıma işleri komisyoncularının mesleki eğirim ihtiyaçlarına ve mesuliyet sigortasıile ilgili konularda yardımcıolmak, elektronik veri değişimi (EDI) ve barkod gibi teknolojilerin kullanılmasınısağlamak
FIATA'nın tüm dünyada geliştirdiği belgeler nelerdir?
FIATA FCR (Forwarders Certifîcate of Receipt)

FIATA FCT (Forwarders Certificate of Transport)

FWR (FIATA Warehouse Receipt)

FBL (negotiable FIATA Multimodal Transport Bil of Lading)

FWB (non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill)

FIATA SDT (Shippers Oeclaration for the Transport of Dangerous Goods)

FIATA SIC (Shippers Intermodal Weight Certificate)

FFI (FIATA Forwarding Instructions)
CMR konvansiyonu nedir, hangi ülkeleri kapsar?
Uluslararası karayolu taşımacılığında koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme 1978 yılında Cenevre'de yazılmış ve 1979 yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzalanması için Dünya devletlerine gönderilmiştir. Ülkemiz 1995 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak Uluslararası Karayolu nakliyesini bu sözleşmenin yükümlülükleri altında gerçekleştirmeye başlamıştır.

Söz konusu Konvansiyona taraf olan 47 ülke bulunmaktadır. Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Danimarka, Finlandiya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsveç, İrlanda, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Ermenistan, Gürcistan, Macaristan, Makedonya, Norveç, Litvanya, Letonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Ukrayna, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Türkiye, Bosna – Hersek, Sırbistan-Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Tunus, Beyaz Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, İran, Azerbaycan.
Transit ticaret nedir, hangi kurum yetkildir?
Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasıdır.
İhracata herhangi bir kısıtlama veya yasaklama getirmeye hangi kurum yetkilidir?
95/7623 sayılı ihracat rejimi kararının 3. maddesi; gerekli hallerde bir malın ihracatına kısıtlama veya yasaklama getirmeye Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığı yetkili kılmıştır.
Dış ticarete ödeme şekilleri nelerdir?
Peşin ödeme (advance payment) 
Mal mukabili ödeme (CAG) 
Vesaik mukabili ödeme (CAD) 
Akretif (letter of credit)
CE İşareti nedir?
Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan, ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.